KẾT NỐI ĐỂ BỨT PHÁ

Sáng tạo và phát triển cùng công nghệ từ Tập đoàn FPT
Chương trình Open FPT

Open FPT là chương trình của FPT nhắm tới việc thúc đẩy việc chia sẻ, và kết nối các công nghệ và kết quả nghiên cứu của FPT (và các công ty thành viên) ra ngoài cộng đồng. Cổng dịch vụ công nghệ OpenFPT là một thành tố chính trong chương trình này. Thông qua cổng này, các công nghệ trong tập đoàn FPT sẽ được mở ra cho cộng đồng sử dụng dưới dạng API (web services). Các nhà phát triển và cộng đồng có thể khai thác, sáng tạo ra các dịch vụ cho người dùng mà chính FPT cũng không nghĩ tới và làm được. Dù bạn là công ty khởi nghiệp, hay doanh nghiệp, hoặc nhà phát triển độc lập, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm được những dịch vụ hữu ích từ OpenFPT.

Security, Commerce & Infrastructure

Dịch vụ kiểm tra độ an toàn của một trang web.

Traffic Situation - Tình trạng giao thông

FBusinfo - dịch vụ thông tin xe bus trực tuyến

Dịch vụ giao hàng của Sendo.

Language & Speech

Speech Synthesis - Tổng hợp âm thanh từ văn bản tiếng Việt.

Nhận dạng giọng tiếng Việt ra văn bản.

Vietnamese Accentizer - Thêm dấu cho văn bản tiếng việt

Phân đoạn văn bản tiếng Việt thành các đơn vị từ vựng

Phân loại các từ trong văn bản tiếng Việt thành các lớp từ loại

Phân tích cấu trúc ngữ pháp của một câu Tiếng Việt.

Dùng ngôn ngữ tự nhiên hỏi đáp về các kiến thức.

Vision & Data Insights

ANPR - Nhận dạng biển số xe, cho biển xe Việt Nam và Nhật.

Ftsrouting - các phương thức định tuyến giao thông Việt Nam.